için atom beslemeleri Parfüm Dışı Konular

feeds Sadece konular
http://parfum-merak-forumu.14068.n7.nabble.com/Parfum-D-Konular-ft11.xml
feeds Konular ve cevaplar
http://parfum-merak-forumu.14068.n7.nabble.com/Parfum-D-Konular-f11.xml